Rente Nieuws


Kan ik mijn ouders meer armslag geven?
De ouders moeten het kind ieder jaar rente betalen over de lening. Die rente is belastingvrij. De lening telt bij het kind mee als vermogen, want het is .

Prijsstijging van akkerbouwgrond is hoger dan van grasland
Het aantal grondtransacties is stabiel gebleven. Dit is een gevolg van de lage rente die ook vraag naar grond van investeerders aantrekt. Zij kunnen .

In het nieuws
En let op: dankzij de lage rente is lenen nu nog extreem goedkoop. Die studieschuld gaat een stuk zwaarder wegen als de rente zou stijgen. Wie een .

Gezinnen eurozone sparen minder dan ooit
'In de eerste plaats is de rente als gevolg van het soepel monetair beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) zeer laag. Vooral in de kernlanden is .Elk van de drie onderhandelaars komt thuis met een toonbaar lijstje
onderhandelaars Aan de hypotheekaftrek wordt niet gemorreld, beloofde CDA-leider Jan Peter Balkenende zijn kiezers. En hij heeft woord gehouden. De fiscale aftrek van de hypotheekrente blijft overeind, tot ongenoegen van PvdA en ChristenUnie. Er wordt zelfs geen onderzoek verricht naar mogelijke toekomstige wijzigingen.


Deze paragraaf uit het regeerakkoord zal de achterban van Balkenende tevreden stemmen. Datzelfde geldt voor het verder gaan met de marktwerking in de zorg. De poging van PvdA om de zorgpremie weer inkomensafhankelijk te maken is afgeslagen. Verder moeten artsen en verpleegkundigen efficinter gaan werken, zoals het CDA-verkiezingsprogram bepleitte, en zullen ziekenhuizen hun tarieven vaker in onderlinge concurrentie vaststellen.


Winst ook voor Balkenende in de wekenlange onderhandelingen is dat de kinderopvang niet gratis is geworden, zoals de PvdA wilde. Wel komt er extra geld (175 miljoen oplopend naar 700 miljoen euro per jaar) om de opvang voor de ouders beter en goedkoper te maken, een wens die zowel door CDA als de andere twee coalitiepartijen werd gekoesterd.


Balkenende kan zijn kiezers verder wijzen op het handvest voor verantwoordelijk burgerschap dat wordt opgesteld. Daarin komen de rechten en plichten voor de burger te staan. Het is een praktisch vervolg op de normen- en waardendiscussie die de premier destijds heeft aangezwengeld.


Een ander stokpaardje van de premier, het Innovatieplatform, krijgt eveneens een tweede leven. Het kabinet reserveert de komende vier jaar 4,3 miljard euro voor projecten die de economie slimmer en slagvaardiger moeten maken.


In het regeerakkoord is vastgelegd dat scholen recht hebben op de naleving en bescherming van hun grondslag en traditie. Iedere toekomstige poging in PvdA-kring om de positie van katholieke of protestantse scholen te verzwakken, wordt bij voorbaat de kop ingedrukt.


Tenslotte is het CDA erin geslaagd het fiscale voordeel voor de niet-werkende partner (de aanrechtsubsidie) geleidelijk aan af te schaffen. PvdA en ChristenUnie voelden daar niets voor, maar hebben dit moeten slikken. De afbouw van de heffingskorting gebeurt met 5 procent per jaar en geldt alleen voor mensen die na 1971 geboren zijn en geen jonge kinderen hebben. Dat levert de schatkist op den duur een voordeel op van 1,2 miljard euro per jaar.

Bron: Volkskrant 7 februari 2007