Rente Nieuws


Kan ik mijn ouders meer armslag geven?
De ouders moeten het kind ieder jaar rente betalen over de lening. Die rente is belastingvrij. De lening telt bij het kind mee als vermogen, want het is .

Prijsstijging van akkerbouwgrond is hoger dan van grasland
Het aantal grondtransacties is stabiel gebleven. Dit is een gevolg van de lage rente die ook vraag naar grond van investeerders aantrekt. Zij kunnen .

In het nieuws
En let op: dankzij de lage rente is lenen nu nog extreem goedkoop. Die studieschuld gaat een stuk zwaarder wegen als de rente zou stijgen. Wie een .

Gezinnen eurozone sparen minder dan ooit
'In de eerste plaats is de rente als gevolg van het soepel monetair beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) zeer laag. Vooral in de kernlanden is .Hypotheekrente kruipt langzaam weer omhoog
Hypotheekrente Amsterdam - Langjarige hypotheekleningen tegen minder dan 4 procent rente: het lijkt lang te gaan duren voordat die weer worden aangeboden. In 2005 waren dergelijke tarieven eerder regel dan uitzondering en velen maakten van de gelegenheid gebruik en sloten hun hypotheek over. Daar kwam vorig jaar een einde aan, toen de rente op de geld- en kapitaalmarkten opliep, opgestuwd door de Europese Centrale Bank (ECB), die vreesde dat de prijsstijgingen in grondstoffen en energie de inflatie zouden opdrijven.

Gevolg: het lage-rente-feest op de hypotheekmarkt liep op zijn einde. Banken en andere geldverstrekkers begonnen aan tariefsverhogingen: kleine stapjes, maar met steeds kortere tussenpozen. Vorige week was het weer raak met de Postbank (het tarief voor alle rentevaste perioden gaat met 0,1 procentpunt omhoog). Woensdag maakte ABN Amro bekend de tarieven met 0,1 of 0,2 procentpunt op te trekken. Een tophypotheek zonder Nationale Hypotheek Garantie met een rentevaste periode van 30 jaar kost bij ABN Amro nu gewoon weer 6,0 procent rente.Pessimisten vrezen dat dit de opmaat is voor meer verhogingen, uitmondend in een periode met hoge rentestanden van 7, 8 of 9 procent of nog hoger, zoals die wel voorkwamen in de vorige eeuw. Er zijn echter weinig aanwijzingen dat het zover komt. Wie verder teruggaat in de geschiedenis, bijvoorbeeld tot aan de Tweede Wereldoorlog, ziet dat eerder langjarige perioden met een lage rentestand gebruikelijk zijn, dan lange perioden met een hoge rente, zegt econoom Nico Klene van ABN Amro. Banken verwijzen bij tariefswijzigingen bijna altijd naar ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkten. Die markten waar dus de prijs van geld tot stand komt worden enerzijds gedreven door het rentebeleid van centrale banken (in Europa de ECB) en anderzijds door vraag en aanbod van geld bij grote beleggers en spaarders. De ECB duwt momenteel de rente omhoog. Het basistarief van 3,5 procent stijgt waarschijnlijk in maart een kwart procent. ABN Amro verwacht eind 2007 een tarief van 4 procent. Aan dat basistarief zijn de hypotheken met variabele rente gekoppeld.De vaste rente van hypotheken hangt minder af van de ECB, meer van vraag en aanbod. De populariteit van een bepaald type belegging, veranderingen in regelgeving of toezicht; dergelijke toevalligheden kunnen de prijs van geld sterk benvloeden. Zo ontstond in 2006 de merkwaardige situatie dat langlopende leningen (5 jaar of langer) nauwelijks meer rente kosten, of zelfs minder, dan kortlopende. Deze inverse rentestructuur houdt nog steeds aan.Deze situatie is een reden waarom een rente-explosie in de nabije toekomst uitblijft. ABN Amro ziet de 10-jarige rente voor 2010 niet boven de 5 procent komen.
Bron: Volkskrant 25 januari 2007