Rente Nieuws


Kan ik mijn ouders meer armslag geven?
De ouders moeten het kind ieder jaar rente betalen over de lening. Die rente is belastingvrij. De lening telt bij het kind mee als vermogen, want het is .

Prijsstijging van akkerbouwgrond is hoger dan van grasland
Het aantal grondtransacties is stabiel gebleven. Dit is een gevolg van de lage rente die ook vraag naar grond van investeerders aantrekt. Zij kunnen .

In het nieuws
En let op: dankzij de lage rente is lenen nu nog extreem goedkoop. Die studieschuld gaat een stuk zwaarder wegen als de rente zou stijgen. Wie een .

Gezinnen eurozone sparen minder dan ooit
'In de eerste plaats is de rente als gevolg van het soepel monetair beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) zeer laag. Vooral in de kernlanden is .Hypotheekrente nu lang vastzetten lijkt aantrekkelijk
Hypotheekrente De rente is aan het stijgen! Economisch gezien was dit te verwachten, maar wat op dit moment opvallend is, is dat er bijna geen verschil meer bestaat tussen de variabele rente en overige rentelooptijden. Banken spelen hierop in door u te verleiden met acties als: 10 jaar vast voor de prijs van 2 jaar vast, of 20 jaar voor de prijs van 10 jaar. Bij deze aanbiedingen worden zelfs termen als uitverkoop en sale vermeld.


Op het eerste gezicht lijkt het aanbod best interessant. Normaal gesproken is een 20-jaars vaste rente duurder dan een 10-jaars, terwijl de rente voor beide renteperiodes op dit moment even hoog is. U lijkt dus wel gek als u daar geen gebruik van maakt, want u krijgt immers meer zekerheid voor hetzelfde geld!


Laten we eens terug gaan in de tijd. Eind 2000 hadden we te maken met een soortelijke situatie als nu. Ook toen hadden we te maken met een periode met rentestijgingen en was het verschil tussen een variabele rente en overige looptijden ook erg klein. Met soortgelijke acties als nu werden toen ook mensen aangemoedigd om een hypotheek af te sluiten met een lange rentelooptijd. De gemaakte kosten in geval van oversluiten werden voor lief genomen, want u kreeg immers meer zekerheid voor hetzelfde geld!


Vanaf 2001 ging de hypotheekrente vervolgens weer omlaag. Als gevolg hiervan kregen veel mensen spijt van hun keuze, want een hypotheek met een variabele rente was toch veel goedkoper dan zon zekere hypotheek. Massaal werden de hypotheken weer overgesloten naar een nieuwe hypotheek met een korte rente. Alleen kreeg men ineens te maken met boeterente.


Zodra een renteperiode voortijdig wordt beindigd leidt namelijk tot een renteverlies voor de bank. De contante waarde van dit verlies, boeterente genaamd, moet u ineens aan de bank betalen. In feite betaalt u dus alsnog de hoge rente, maar dan in n keer. De banken vinden het geweldig, ze krijgen namelijk in n keer (en dus zonder risico!) de gehele rente waar ze anders nog jaren op hadden moeten wachten!


De hoogte van de boete is afhankelijk van het renteverschil tussen de betaalde en actuele rente berekend over de resterende looptijd van uw rente. Des te langer de resterende periode nog is, des te hoger de boete.


Ondanks de, soms torenhoge, boete die men moest betalen, maakte bijna niemand zich hier druk over. De boetes konden gewoon worden meegeleend in de nieuwe hypotheek en de nadruk lag op de nieuwe lagere maandlast, gebaseerd op de korte rente.


Sinds 2006 hebben we echter weer te maken met een oplopende rente. Met als gevolg dat de lage maandlast van toen inmiddels flink is opgelopen. De oplossing voor dit probleem is om de rente vast te zetten, voor een langere periode. En dat is mooi, want u krijgt op dit moment de kans om de hypotheek wel 20 jaar vast te zetten tegen dezelfde rente als die u nu betaalt. Misschien moet u wat kosten betalen, maar u krijgt dan wel meer zekerheid voor hetzelfde geld!


Helaas is de ontwikkeling van de rente is niet te voorspellen, maar wat als de hypotheekrente weer gaat dalen of u wilt uw hypotheek aanpassen? U zult dan te maken kunnen krijgen met boetes die nog hoger zullen zijn dan een aantal jaren geleden. En het alternatief? U blijft gewoon gebonden aan uw bank.


Voorbeeldberekening boeterente

U heeft uw rente destijds voor 10 jaar vast gezet tegen 6%. We zijn nu 4 jaar later en uw wil uw hypotheek van 200.000 gaan oversluiten. Op dit moment bedraagt de rente voor 10 jaar 5% en 6 jaar vast bedraagt 4,8%.


De boete wordt als volgt bepaald:


Nog resterende periode van de rente: 6 jaar
Rente behorende bij 6 jaar vast: 4,8 %
Renteverschil: 6 % -/- 4,8 % = 1,2 % per jaar
Totaal renteverlies: 6 x 1,2 % = 7,2 %

Omdat u de rente nu in 1 keer betaalt in plaats van over de komende 6 jaar, wordt het tijdsvoordeel met u verrekend. De boete zou dan uitkomen op: 12.500,-

Bron: Overgeld.nl 9 mei 2007