Rente Nieuws


Kan ik mijn ouders meer armslag geven?
De ouders moeten het kind ieder jaar rente betalen over de lening. Die rente is belastingvrij. De lening telt bij het kind mee als vermogen, want het is .

Prijsstijging van akkerbouwgrond is hoger dan van grasland
Het aantal grondtransacties is stabiel gebleven. Dit is een gevolg van de lage rente die ook vraag naar grond van investeerders aantrekt. Zij kunnen .

In het nieuws
En let op: dankzij de lage rente is lenen nu nog extreem goedkoop. Die studieschuld gaat een stuk zwaarder wegen als de rente zou stijgen. Wie een .

Gezinnen eurozone sparen minder dan ooit
'In de eerste plaats is de rente als gevolg van het soepel monetair beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) zeer laag. Vooral in de kernlanden is .Nieuw kabinet blijft van hypotheekaftrek af
hypotheekaftrek AMSTERDAM - Een nieuw kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie gaat niets veranderen aan de aftrek van de hypotheekrente. De PvdA zou zich daarbij hebben neergelegd.


Dat hebben onderhandelaars volgens ingewijden afgesproken tijdens de formatie. Balkenende, Bos en Rouvoet zijn het vrijdag eens geworden over een conceptregeerakkoord. Maandag krijgen de drie fracties de stukken te lezen.


Daarna lichten de partijen het akkoord toe. De komende dagen worden de laatste teksten afgerond. De belangrijkste speerpunten van het nieuwe kabinet zijn echter inmiddels bekend.


Zo moeten werknemers die voor hun 65e jaar de arbeidsmarkt verlaten een fiscale heffing gaan betalen. Zo hopen de partijen de oudedagsvoorziening ook in de toekomst betaalbaar te houden. Wie daarentegen na de pensioengerechtigde leeftijd blijft doorwerken, krijgt een belastingvoordeeltje.


De maatregel, die op termijn miljarden euro's oplevert, geldt niet voor mensen die in 2011 al met werken zijn gestopt en niet voor AOW'ers met een aanvullend pensioen tot 15.000 euro per jaar. Mensen die zwaar en laagbetaald werk doen, worden daardoor ontzien. Het is de bedoeling dat de heffing hoger wordt naarmate iemand eerder met werken stopt.


Het voorstel lijkt op een eerder PvdA-plan, maar daarin stond dat iedere 65-plusser met een aanvullend pensioen van 15.000 euro of meer zou moeten meebetalen aan de AOW. Het CDA heeft steeds betoogd dat zo'n ingreep niet nodig is als iedereen tot zijn 65e blijft werken.


Een ander belangrijk onderdeel van het regeerakkoord is dus de afspraak dat de aftrek van hypotheekrente ongemoeid zal blijven. PvdA en ChristenUnie wilden de aftrek het liefst beperken voor de hogere inkomens. Daar staat voor de PvdA wel tegenover dat het vrijgeven van de huren niet doorgaat en dat ze niet meer mogen stijgen dan met de inflatie.


Verder zal het nieuwe kabinet fors investeren in terreinen als onderwijs, milieu en de aanpak van achterstandswijken. Geld wordt vrijgemaakt door te snijden in het ambtenarenapparaat en de bureaucratie in de zorg. Daarnaast komt er een generaal pardon voor uitgeprocedeerde asielzoekers die al sinds 2001 of langer in Nederland zijn.


De kinderopvang wordt, anders dan de PvdA wilde, niet gratis. Wel komt er zo'n 750 miljoen euro extra om de kinderopvang te verbeteren en goedkoper te maken.


De toekomst van de AOW en van de hypotheekrenteaftrek vormden de grootste hobbels in de gesprekken voor een nieuw kabinet, die een maand geleden onder leiding van informateur Herman Wijffels begonnen.


Het gevonden AOW-compromis kon vrijdag op weinig enthousiasme rekenen bij vakbonden, ouderenorganisaties en de SP en VVD. SP-leider Jan Marijnissen noemde het in het tv-programma Pauw & Witteman heel slecht voor mensen die hun hele leven een zwaar beroep hebben uitgeoefend en vroeger willen stoppen met werken. Hij verwacht dat het plan zal sneuvelen omdat er geen maatschappelijk draagvlak voor bestaat.


De VVD ziet in het laten meebetalen door ouderen de eerste belastingverhoging van het nieuwe kabinet. Ik vrees dat er nog meer zullen volgen, zei VVD-Tweede Kamerlid Stef Blok.


Vakcentrale FNV is laaiend. Ik sta perplex dat ze met dit soort rare ideen komen. Het is van de gekke, aldus vicevoorzitter Peter Gortzak. Vakcentrale CNV toonde zich daarentegen verheugd. Het CNV deelt wel de vrees van de FNV dat werknemers in zware beroepen onevenredig zwaar zullen worden gestraft.


De ouderenorganisaties verwerpen het AOW-voorstel. Volgens de Unie KBO is het maar zeer de vraag of de oudedagsvoorziening in de toekomst onbetaalbaar wordt. De ANBO is net als de vakbonden bevreesd dat mensen die op vroege leeftijd zijn gaan werken in een zwaar beroep de dupe worden.

Bron: Telegraaf 2 februari 2007