Rente Nieuws


Kan ik mijn ouders meer armslag geven?
De ouders moeten het kind ieder jaar rente betalen over de lening. Die rente is belastingvrij. De lening telt bij het kind mee als vermogen, want het is .

Prijsstijging van akkerbouwgrond is hoger dan van grasland
Het aantal grondtransacties is stabiel gebleven. Dit is een gevolg van de lage rente die ook vraag naar grond van investeerders aantrekt. Zij kunnen .

In het nieuws
En let op: dankzij de lage rente is lenen nu nog extreem goedkoop. Die studieschuld gaat een stuk zwaarder wegen als de rente zou stijgen. Wie een .

Gezinnen eurozone sparen minder dan ooit
'In de eerste plaats is de rente als gevolg van het soepel monetair beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) zeer laag. Vooral in de kernlanden is .Oeso raadt verdere renteverhogingen af
renteverhogingen PARIJS - In de Verenigde Staten, de eurozone en Japan is een verdere verhoging van de rente op dit moment niet nodig. De ontwikkeling van de inflatie rechtvaardigt een dergelijke ingreep niet. Dat heeft de belangrijkste econoom van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), Jean-Philippe Cotis, dinsdag gezegd.

Cotis verklaarde in een tussentijdse rapportage over de economische ontwikkeling van de OESO-landen dat de economische groei op de middellange termijn gematigd zal blijven. Om die reden is er volgens hem geen noodzaak om het monetaire beleid aan te scherpen. De OESO is een denktank van dertig industrielanden. Over twee maanden brengt de organisatie haar halfjaarlijkse rapportage met groeiramingen naar buiten. De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben beide een reeks renteverhogingen achter de rug. Vorige week nog ging de rente in de eurozone omhoog. Japan is na een lange periode van economische malaise nog terughoudend, maar durft het wel weer aan om geld lenen duurder te maken. Volgens Cotis moeten er duidelijk tekenen zijn dat de inflatie daar omhoog gaat, voordat van een verdere rentestijging sprake kan zijn. De OESO gaat ervan uit dat de economische groei in de drie regio's in het lopende kwartaal zal uitkomen op 0,5 0,6 procent ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Voor het tweede kwartaal verwacht de in Parijs gevestigde organisatie eenzelfde groeicijfer. Over de recente onrust op de financile markten zei OESO-econoom Cotis zich geen zorgen te maken. Hij sprak van een zekere correctie van risico's die in het verleden zijn genomen.
Bron: Volkskrant 13 maart 2007