Rente Nieuws


Kan ik mijn ouders meer armslag geven?
De ouders moeten het kind ieder jaar rente betalen over de lening. Die rente is belastingvrij. De lening telt bij het kind mee als vermogen, want het is .

Prijsstijging van akkerbouwgrond is hoger dan van grasland
Het aantal grondtransacties is stabiel gebleven. Dit is een gevolg van de lage rente die ook vraag naar grond van investeerders aantrekt. Zij kunnen .

In het nieuws
En let op: dankzij de lage rente is lenen nu nog extreem goedkoop. Die studieschuld gaat een stuk zwaarder wegen als de rente zou stijgen. Wie een .

Gezinnen eurozone sparen minder dan ooit
'In de eerste plaats is de rente als gevolg van het soepel monetair beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) zeer laag. Vooral in de kernlanden is .Oud premiers helpen nieuwe kabinet
premiers DEN HAAG - Het nieuwe kabinet zal de oud-premiers Lubbers en Kok vragen voorzitter te worden van twee staatscommissies. De n moet de woningmarkt als geheel onderzoeken, inclusief de gevolgen van het mogelijk beperken van de hypotheekrenteaftrek. De tweede commissie moet de gevolgen van de vergrijzing in kaart brengen, inclusief de gevolgen voor de financiering van de AOW.


Beide commissies - waarvan nog niet duidelijk wie precies wat gaat voorzitten - moeten nauw met elkaar samenwerken. Het kabinet geeft de garantie dat oplossingen per saldo geen negatieve inkomenseffecten zullen hebben. Lubbers en Kok moeten hun werk in anderhalf jaar afronden.


Dat staat in het ontwerpregeerakkoord waaraan deze week in Den Haag de laatste hand wordt gelegd, zo bevestigen verschillende bronnen rond de formatie.


Ook hebben partijen elkaar gevonden in de afspraak dat de nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als eerste opdracht krijgt een verkennend startgesprek te gaan voeren met de sociale partners over het weer vlottrekken van de arbeidsmarkt.


CDA, PvdA en ChristenUnie kiezen hiermee voor een breuk met het vorige kabinet, dat zijn hervormingen aan vakbeweging en werknemers wilde opleggen. Nu wordt bewust gezocht naar innige samenwerking met de sociale partners.


De instelling van twee zware staatscommissies betekent dat zowel CDA als PvdA een flinke veer laat. Het CDA stelde in de verkiezingscampagne dat niet aan de hypotheekrenteaftrek wordt gemorreld, maar die voorziening wordt nu toch ter discussie gesteld. PvdA-leider Bos eiste dat mensen met hogere inkomens meer zouden bijdragen aan de kosten van vergrijzing en financiering van de woningmarkt, maar de staatscommissies hebben niet de opdracht inkomenspolitiek te bedrijven.


Via het instellen van de staatscommissies hebben de onderhandelaars tijd gekocht: de politiek komt op zijn vroegst pas over anderhalf jaar aan zet. Dezelfde methode wordt toegepast op het lastige terrein van de arbeidsmarkt, inclusief de verhitte discussies over versoepeling van het ontslagrecht. Ook dit dossier wordt zo complex en gevoelig geacht, dat de partijen de eigen standpunten hebben laten schieten en in discussie gaan met sociale partners. Het ontwerpregeerakkoord beslaat ongeveer veertig paginas. Het bevat op voorstel van informateur Herman Wijffels vooral de richting waarin de drie partijen de komende vier jaar gezamenlijk naar oplossingen willen zoeken, zonder voor de problemen die algemeen worden gezien nu al oplossingen voor te stellen.


Dialoog en draagvlak

,,Er zal worden gezocht naar dialoog en draagvlak, in plaats van meteen daadkracht op tafel te leggen, aldus een bron rond de formatie.

Bron: Nederlands Dagblad 1 februari 2007