Rente Nieuws


Kan ik mijn ouders meer armslag geven?
De ouders moeten het kind ieder jaar rente betalen over de lening. Die rente is belastingvrij. De lening telt bij het kind mee als vermogen, want het is .

Prijsstijging van akkerbouwgrond is hoger dan van grasland
Het aantal grondtransacties is stabiel gebleven. Dit is een gevolg van de lage rente die ook vraag naar grond van investeerders aantrekt. Zij kunnen .

In het nieuws
En let op: dankzij de lage rente is lenen nu nog extreem goedkoop. Die studieschuld gaat een stuk zwaarder wegen als de rente zou stijgen. Wie een .

Gezinnen eurozone sparen minder dan ooit
'In de eerste plaats is de rente als gevolg van het soepel monetair beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) zeer laag. Vooral in de kernlanden is .Renteaftrek blijft onaangetast
Renteaftrek DEN HAAG - CDA, PvdA en ChristenUnie hebben met compromissen over de belangrijkste 'pijnpunten', de weg vrijgemaakt voor een nieuw centrum-links kabinet. Nadat eerder al een akkoord was bereikt over de toekomst van de AOW, werd vrijdag bekend dat aan de hypotheekrenteaftrek de komende kabinetsperiode niet zal worden getornd.


PvdA en CU wilden de aftrek beperken tot het belastingtarief van 42 procent, maar lieten die eis vallen nu de fel bekritiseerde huurliberalisatie niet doorgaat. Ook wordt de jaarlijkse huurverhoging getemperd tot het inflatieniveau. ,,Er komt geen 2 of 3 procent meer bovenop de inflatie'', aldus een betrokkene bij de onderhandelingen. CDA en PvdA stonden in de verkiezingscampagne lijnrecht tegenover elkaar wat betreft de hypotheekrenteaftrek en de AOW.


Dit weekeinde leggen de onderhandelaars de laatste hand aan de ontwerpteksten. Het conceptregeerakkoord gaat maandagmiddag naar de fracties. De Tweede Kamer zal waarschijnlijk donderdag met informateur Herman Wijffels debatteren over de plannen. Het bereikte AOW-akkoord beloont werknemers die na de pensioengerechtigde leeftijd doorwerken, met een belastingvoordeeltje. Wie echter voor zijn 65e stopt met werken en meer dan 15.000 euro aanvullend pensioen geniet, moet vanaf zijn 65e meebetalen aan de AOW. Deze 'fiscale strafmaatregel' geldt niet voor werknemers die laagbetaald, zwaar werk doen.


Dit plan lijkt op het omstreden PvdA-voorstel over de 'fiscalisering van de AOW', dat partijleider Wouter Bos voor de verkiezingen op hevige kritiek kwam te staan. Daarin moest iedereen met een aanvullend pensioen vanaf 15.000 euro meebetalen aan de AOW. Het CDA zag niets in die 'Bosbelasting'. Op voorstel van de christendemocraten wordt nu langer doorwerken fiscaal aantrekkelijk gemaakt. ,,Wij wisten dat Bos niet met niks kon thuiskomen , aldus een CDA-ingewijde. ,,En zo halen wij ons punt ook binnen. De vakbonden en ouderenorganisaties uitten felle kritiek op de plannen.


De regeling, die op termijn enkele miljarden euro's oplevert, gaat in 2011 in en geldt dus niet voor mensen die nu 60 jaar of ouder zijn. Met name het CDA ziet in langer doorwerken een belangrijk wapen om de gevolgen van de vergrijzing tegen te gaan. Ondanks verweer van de PvdA, komen er bezuinigingen op de bureaucratie in de zorg. Het Centraal Plan Bureau komt maandag met de laatste doorrrekeningen op basis waarvan de plannen nader worden ingevuld. Het CDA pleit al langer voor meer marktwerking in de zorg.


Al eerder lekten verschillende andere plannen uit. Zo zal het nieuwe kabinet flink investeren in onderwijs, milieu en in de oude wijken. Er komt een 'specifiek pardon' voor uitgeprocedeerde asielzoekers, die voor 1 april 2001 in Nederland waren en het land niet tussentijds hebben verlaten. De no-claim in de zorg wordt afgeschaft. Er wordt voor honderden miljoenen euro's bezuinigd op de overheidsbureaucratie waardoor duizenden ambtenarenbanen worden geschrapt. De zogeheten 'Zalmnorm' voor een voorzichtig begrotingsbeleid blijft gehandhaafd, wat inhoudt dat financile meevallers worden gebruikt om de staatsschuld (250 miljard euro) af te lossen.


Het nieuwe kabinet laat wel de traditie los die uitgaat van een voorzichtige raming van de economische groei. Door een 'realistische' raming van 2 procent (in plaats van de 'voorzichtige' 1,75) te hanteren, speelt het kabinet 1,5 miljard euro vrij. De partijen spreken af dat er in 2011 een begrotingsoverschot moet zijn van 1 procent van het bruto binnenlands product. Met dit geld moeten de kosten van de vergijzing deels worden opgevangen.


Het kabinet Balkenende-IV zal bestaan uit zestien ministers. Het CDA krijgt acht ministersposten, de PvdA zes en de CU twee. Behalve premier Balkenende zal ook Wouter Bos naar verwachting tot de regering toetreden. Als kandidaten worden verder genoemd de Amsterdamse wethouder Ahmed Aboutaleb (PvdA), CU-senator Eimert van Middelkoop en CDA-vice-fractievoorziter Maxime Verhagen.

Bron: Eindhovens Dagblad 3 februari 2007