Rente Nieuws


Kan ik mijn ouders meer armslag geven?
De ouders moeten het kind ieder jaar rente betalen over de lening. Die rente is belastingvrij. De lening telt bij het kind mee als vermogen, want het is .

Prijsstijging van akkerbouwgrond is hoger dan van grasland
Het aantal grondtransacties is stabiel gebleven. Dit is een gevolg van de lage rente die ook vraag naar grond van investeerders aantrekt. Zij kunnen .

In het nieuws
En let op: dankzij de lage rente is lenen nu nog extreem goedkoop. Die studieschuld gaat een stuk zwaarder wegen als de rente zou stijgen. Wie een .

Gezinnen eurozone sparen minder dan ooit
'In de eerste plaats is de rente als gevolg van het soepel monetair beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) zeer laag. Vooral in de kernlanden is .Trichet zinspeelt op rentepauze in juli
rentepauze Jean Claude Trichet, voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), heeft woensdag tijdens zijn speech die volgt op het rentebesluit, gezinspeeld op een rentepauze in juli.

In zijn speech bezigde Trichet de term 'closely monitoring'. De laatste keren dat de bestuurder die woorden liet vallen, werd de rente bij het daaropvolgende rentebesluit niet opgeschroefd. Het volgende rentebesluit valt op 5 juli. Trichet noemde het beleid van de centrale bank nog steeds 'accomoditive'. Volgens de ECB-president is het aannemelijk dat de inflatie in de eurozone de komende maanden licht zal afzwakken. Later dit jaar ziet hij de inflatie weer licht oplopen. Voor 2007 heeft Trichet het middelpunt van de inflatieverwachting verhoogd van 1,8 procent naar 2,0 procent. Voor 2008 rekent hij onveranderd op een inflatie van 2,0 procent. De economische groei in de dertien euro-landen laat een sterkere groei zien dan verwacht, aldus Trichet. Ook de vooruitzichten blijven gunstig, stelt hij. Het middelpunt van de groeiverwachting voor 2007 is met 0,1 procentpunt verhoogd naar 2,6 procent. Voor 2008 stelt de ECB de verwachting naar beneden bij, van 2,4 procent naar 2,3 procent. De ECB verhoogde vandaag, conform de verwachting, het rentetarief naar 4,00 procent. Het is achtste keer dat het belangrijkste rentetarief met 25 basispunten wordt verhoogd sinds december 2005.
Bron: De Pers 6 juni 2007