Rente Nieuws


Kan ik mijn ouders meer armslag geven?
De ouders moeten het kind ieder jaar rente betalen over de lening. Die rente is belastingvrij. De lening telt bij het kind mee als vermogen, want het is .

Prijsstijging van akkerbouwgrond is hoger dan van grasland
Het aantal grondtransacties is stabiel gebleven. Dit is een gevolg van de lage rente die ook vraag naar grond van investeerders aantrekt. Zij kunnen .

In het nieuws
En let op: dankzij de lage rente is lenen nu nog extreem goedkoop. Die studieschuld gaat een stuk zwaarder wegen als de rente zou stijgen. Wie een .

Gezinnen eurozone sparen minder dan ooit
'In de eerste plaats is de rente als gevolg van het soepel monetair beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) zeer laag. Vooral in de kernlanden is .Vereniging eigen huis veel steun voor regeringscommissie woningmarkt
regeringscommissie Ruim 70% van de Nederlandse bevolking is voorstander van het instellen van een nieuw te vormen regeringscommissie voor de woningmarkt. Deze commissie moet binnen een jaar een visie ontwikkelen voor een evenwichtige en goed functionerende woningmarkt. Vereniging Eigen Huis roept de politieke partijen op om, vooruitlopend op de bevindingen van deze commissie, bij de kabinetsformatie nog geen principile besluiten te nemen over de fiscale behandeling van de eigen woning en de liberalisering van de huren.


Uit recent onderzoek van Intomart GfK blijkt dat onder de CDA- en de CU-aanhang het percentage voorstanders van het VEH-voorstel nog aanmerkelijk hoger ligt dan 70% en bij de PvdA slechts enkele procenten lager.


Omdat er een sterke samenhang is tussen de economische, fiscale en volkshuisvestelijke aspecten, vereisen veranderingen op de woningmarkt een zorgvuldige en vertrouwenwekkende voorbereiding. Vereniging Eigen Huis pleit daarom voor een nieuw in te stellen woningmarktcommissie die eerst een allesomvattend plan maakt voor de woningmarkt, waarmee de huidige problemen en onevenwichtigheden in goede samenhang worden aangepakt. Dit integrale plan zou moeten kunnen rekenen op brede steun in de politiek en de samenleving.


Vereniging Eigen Huis wil dat het beter functioneren van de woningmarkt hoger op de politieke agenda komt te staan en dat in de komende kabinetsperiode de fundamenten worden gelegd voor een breedgedragen en toekomstvast woningmarktbeleid waarin de burger vertrouwen kan hebben.


Eerder pleitte de vereniging voor een Minister van Woningmarkt, Ruimtelijke Ordening en Milieu om daarmee een veel krachtiger woningmarktbeleid te kunnen realiseren.

Bron: Vereniging Eigen Huis 9 januari 2007