Rente Nieuws


Kan ik mijn ouders meer armslag geven?
De ouders moeten het kind ieder jaar rente betalen over de lening. Die rente is belastingvrij. De lening telt bij het kind mee als vermogen, want het is .

Prijsstijging van akkerbouwgrond is hoger dan van grasland
Het aantal grondtransacties is stabiel gebleven. Dit is een gevolg van de lage rente die ook vraag naar grond van investeerders aantrekt. Zij kunnen .

In het nieuws
En let op: dankzij de lage rente is lenen nu nog extreem goedkoop. Die studieschuld gaat een stuk zwaarder wegen als de rente zou stijgen. Wie een .

Gezinnen eurozone sparen minder dan ooit
'In de eerste plaats is de rente als gevolg van het soepel monetair beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) zeer laag. Vooral in de kernlanden is .Verkeerde conclusies onderzoek 21minuten nl
conclusies Door verkeerde conclusies in het '21-minuten.nl' onderzoek is het beeld ontstaan dat 60% van de Nederlandse bevolking voorstander zou zijn van een beperking van de hypotheekrenteaftrek, terwijl dit in werkelijkheid een minderheid van de bevolking is. De politiek en de samenleving worden hierdoor op het verkeerde been gezet. Naar aanleiding van opmerkingen van Vereniging Eigen Huis heeft McKinsey&Company haar berekeningen op de website van 21minuten.nl inmiddels aangepast.


Belangrijke conclusies ten aanzien van de hypotheekrenteaftrek kloppen niet, omdat ze zijn gebaseerd op een verkeerde berekening en een onzorgvuldige vraagstelling. In de berekeningen van McKinsey is 22% van ondervraagden buiten beschouwing gelaten die op de vragen over de hypotheekrenteaftrek 'weet niet/geen antwoord' heeft aangekruist. Door het weglaten van deze grote groep kwam het percentage voorstanders van een aftrekbeperking in de berekeningen van McKinsey uit op 60% in plaats van 48%. Nadat Vereniging Eigen Huis het adviesbureau op deze misrekening heeft gewezen, heeft McKinsey haar rapportage gecorrigeerd.


Vereniging Eigen Huis doet sinds 2 jaar doorlopend onderzoek naar de mening van de Nederlandse bevolking over de hypotheekrenteaftrek. Dit onderzoek wordt maandelijks uitgevoerd door Intomart en staat onder begeleiding van het onderzoeksinstituut OTB van de TU-Delft. Uit het VEH-onderzoek blijkt dat slechts circa 30% van de bevolking voorstander is van een beperking van de hypotheekrenteaftrek. Een bijna evengrote groep is tegenstander.


Daarnaast bestaat een aparte groep van circa 20% van de ondervraagden, die aangeeft dat de hypotheekrenteaftrek slechts 'op onderdelen' mag worden aangepast, dat wil zeggen: veranderingen met instandhouding van het huidige systeem. Deze groep mag volgens deskundigen niet tot de voorstanders van een aftrekbeperking worden gerekend.


Ook andere onvolkomenheden in het onderzoek van McKinsey&Company dragen bij aan een verkeerd beeld over de hypotheekrenteaftrek. Zo is bij de vraag over 'gewenste maatregelen voor nieuwe hypotheken' de groep 'weet niet /geen antwoord', die 22% van de respondenten uitmaakt, buiten beschouwing gelaten. De antwoorden op deze vraag zijn hierdoor niet goed weergegeven. McKinsey concludeert bijvoorbeeld ten onrechte dat 44% van de bevolking voorstander is van de invoering van een maximaal hypotheekbedrag waarover nog renteaftrek verkregen kan worden, terwijl dit in werkelijkheid 34% is.

Bron: Vereniging Eigen Huis 29 december 2006