Rente Nieuws


Kan ik mijn ouders meer armslag geven?
De ouders moeten het kind ieder jaar rente betalen over de lening. Die rente is belastingvrij. De lening telt bij het kind mee als vermogen, want het is .

Prijsstijging van akkerbouwgrond is hoger dan van grasland
Het aantal grondtransacties is stabiel gebleven. Dit is een gevolg van de lage rente die ook vraag naar grond van investeerders aantrekt. Zij kunnen .

In het nieuws
En let op: dankzij de lage rente is lenen nu nog extreem goedkoop. Die studieschuld gaat een stuk zwaarder wegen als de rente zou stijgen. Wie een .

Gezinnen eurozone sparen minder dan ooit
'In de eerste plaats is de rente als gevolg van het soepel monetair beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) zeer laag. Vooral in de kernlanden is .Wat zijn de beperkingen aan hoeveel hypotheekrente ik mag aftrekken
hypotheekrente Volgens mijn boekhouder is er een beperking/aftopping in de hoogte van de rente die ik op basis van een hypotheek kan aftrekken. Hij stelt dat als de rente van de hypotheek hoger is dan de loonheffing, de hoogte van de loonheffing bepalend voor het terug te betalen deel. Anderzijds heb ik gehoord dat er juist helemaal geen beperking is. Ik raak even het spoor bijster.

Zoals u waarschijnlijk weet wordt de belasting sinds enige jaren geheven volgens het boxensysteem. De boxen zijn gesloten. Dat wil zeggen dat u een aftrekpost die u in de ene box niet kunt gebruiken omdat u onvoldoende inkomsten heeft, niet kunt doorrollen naar de volgende box waarin u misschien nog wel inkomsten heeft. Daarop zijn wel uitzonderingen. Persoonsgebonden aftrekposten mag u ook in aftrek brengen op box 3 en daarna op box 2 wanneer u in box 1 onvoldoende inkomen heeft. Rente op een eigen woningschuld is echter geen persoonsgebonden aftrekpost. U kunt deze rente dus alleen in box 1 aftrekken. Wanneer u in een jaar te weinig inkomsten in box 1 heeft om de aftrekpost geheel te kunnen gebruiken, dan geeft u toch uw volledige aftrekpost op. Uw inkomen in box 1 wordt dan negatief. De inspecteur zal dit negatieve deel (het deel van de aftrekpost dat u in het belastingjaar niet kunt gebruiken, omdat u daarvoor onvoldoende inkomen heeft) dan verrekenen met het positieve inkomsten in box 1 over de drie vorige belastingjaren. Wanneer u in de drie voorafgaande jaren geen inkomsten had, dan mag u het niet gebruikte deel nog verrekenen met inkomsten in box 1 over de komende acht jaar.
Bron: Overgeld.nl 20 juni 2007