Rente Nieuws


Kan ik mijn ouders meer armslag geven?
De ouders moeten het kind ieder jaar rente betalen over de lening. Die rente is belastingvrij. De lening telt bij het kind mee als vermogen, want het is .

Prijsstijging van akkerbouwgrond is hoger dan van grasland
Het aantal grondtransacties is stabiel gebleven. Dit is een gevolg van de lage rente die ook vraag naar grond van investeerders aantrekt. Zij kunnen .

In het nieuws
En let op: dankzij de lage rente is lenen nu nog extreem goedkoop. Die studieschuld gaat een stuk zwaarder wegen als de rente zou stijgen. Wie een .

Gezinnen eurozone sparen minder dan ooit
'In de eerste plaats is de rente als gevolg van het soepel monetair beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) zeer laag. Vooral in de kernlanden is .Woningprijzen blijven stijgen door lage rente
Woningprijzen Twintig jaar de rente vast voor de rentevoet die normaal geldt voor vijf jaar vast. Minder afsluitprovisie en tegemoetkoming notariskosten; de hypotheekbanken vallen over elkaar heen met verlokkende aanbiedingen. Het meest verlokkende is echter dat het verschil tussen de lange rente hooguit 0,3 0,4% is, een verschil dat vaak ook nog deels wordt weggepoetst door de aanbiedingen.


Al bijna een jaar is het rentebeeld in euroland net zo vlak als ons polderlandje. De tarieven voor kort, middellang en lange termijn ontlopen elkaar nauwelijks doordat het aanbod van kapitaal vrijwel onbegrensd lijkt. Vanaf eind 2005, toen de rente op het dieptepunt zat, hebben veel mensen van de gelegenheid gebruikgemaakt hun hypotheken over te sluiten. Inmiddels is de rente wel wat gestegen, maar men kan zijn woonlasten nog altijd redelijk goedkoop voor lange tijd fixeren. Dat is een aardige bijkomstigheid in het EUland met de hoogste hypotheekschulden. Nederlanders hebben die schuldenberg gebouwd op een combinatie van de aftrekbaarheid en de uit de pan gerezen huizenprijzen door de krapte op de woningmarkt.


Aangezien de meeste hypotheken tegenwoordig mee verhuizen mogen we stellen dat die Nederlandse huizenmarkt de komende decennia zal worden ondersteund door een ruim aanbod van goedkoop geld, de meeste huizenbezitters blijven hun huis goedkoop financieren ook als ze verhuizen naar een volgende koopwoning. Doordat de vraag hoog blijft en de financiering relatief goedkoop, kunnen we dan ook niet anders concluderen dan dat de huizenprijzen door zullen blijven stijgen. Er wordt voorlopig aan geen enkele voorwaarde voldaan die ertoe kan leiden dat de druk van de ketel gaat. Het Economisch Bureau van de Postbank bijvoorbeeld rekent dit jaar op een prijsstijging van 5%.


De vraag naar koopwoningen blijft toenemen.


Vooral een betaalbare eengezinswoning is in trek, en niet alleen bij gezinnen of mensen buiten de grote stad. Ook alleenstaanden en mensen in herstructureringswijken gaan in toenemende mate voor een huis met een tuintje.


Het eigen woningbezit groeit dan ook langzaam maar gestaag tot een aandeel nu van 55,8%. In de vier grote steden is dat een stuk minder, maar ook daar is sprake van een inhaalslag. Door de groei van het aantal huishoudens blijft er veel behoefte aan nieuwbouw. Tot 2015 zijn er 330.000 huurwoningen en 400.000 extra koopwoningen nodig. Met een jaarlijks te realiseren aantal van 80.000 koopwoningen per jaar blijft de krapte op de koopmarkt nog wel tien jaar voortbestaan en dus blijven de prijzen hoog.


Een uiterst vervelende zaak voor starters, maar voor hen is er n lichtpuntje. Door de demografische ontwikkeling komen er minder jongeren en dus minder starters en door de grotere vraag naar koopwoningen is de krapte op de huurmarkt eindelijk afgenomen.

Bron: Overgeld.nl 16 april 2007